Sklep

Regulamin sklepu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez kupującego w sklepie prowadzonym przez sprzedającego.
2. Sprzedającym jest sklep internetowy Naprawa Rowerów Skup Sprzedaż M.Turowski ul.Wierzyńskiego 5 70-785 Szczecin.Nip 852-000-75-38
3. Kupującym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie dopuszczalnej przez przepisy prawa.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest założenie przez kupującego konta poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej www.roweryturowski.pl i zalogowanie się do systemu.
2. Sprzedający zastrzega, iż w przypadku, gdy na w/w formularzu dane klienta będą niekompletne lub sprzedawca poweźmie wątpliwości co do ich prawdziwości zamówienie nie będzie zrealizowane.
3. Poprawne podanie e-maila oraz przyjęcie przez sprzedawcę zamówienia potwierdzane jest przesłaniem przez sprzedawcę kupującemu na wskazany przez niego e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
4. W przypadku braku towaru w magazynie sprzedawcy lub znacznej zmiany cen sprzedawca skontaktuje się z kupującym, aby indywidualnie ustalić termin realizacji zamówienia lub zaproponować inny produkt dostępny w sprzedaży.
7. Wszystkie podane na stronie www.roweryturowski.pl ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
8. Ceny są wiążące w chwili składania zamówienia.
9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów umieszczonych w domenie roweryturowski.pl, wprowadzania oraz odwoływania ofert promocyjnych.
10. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. WYSYŁKA, KOSZTY I CZAS REALIZACJI, PRZESYŁKI KRAJOWE

1. Każde realizowane przez sprzedającego zamówienie wysyłane jest za pośrednictwem firmy DHL
2. Sprzedający wysyła zakupiony towar za pobraniem przy odbiorze towaru lub po wpłacie przez kupującego przedpłaty na konto bankowe sprzedającego.
3. Koszt ubezpieczonej przesyłki  wynosi 25 zł, a za pobraniem 30 zł.
4. Przesyłka o wadze od 5 kg do 20 kg wynosi 25 zł, a za pobraniem 30 zł.
5.Koszt Roweru wynosi 80 zł przy przelewie, a za pobraniem 100 zł.
6. Sprzedający bierze pełną odpowiedzialność za wysyłkę realizowaną przez DHL.
7. Koszt wysyłki ponosi kupujący.
8. Czas realizacji zamówienia tj. otrzymania towaru przez kupującego wynosi od 3 do 5 dni roboczych.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w dostawie zakupionego towaru wynikłych z winy firm kurierskich.
10. Decyzja o wyborze podmiotu realizującego zamówienie należy do kupującego.
11. Do kupującego należy prawo wyboru płatności, które obowiązują u sprzedającego: na poczcie przy odbiorze towaru lub na miejscu przy odbiorze osobistym albo za pobraniem – gotówką kurierowi.

4. PŁATNOŚCI

Sprzedawca obsługuje następujące metody płatności:

  • bezpieczne płatności przelewy24,
  • standardowy przelew bankowy,
  • płatność ratalna CA Raty,
  • płatność za pobraniem,
  • odbiór osobisty

5. REKLAMACJE

1. Warunkiem reklamacji przesyłki towaru w przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwarcia jest dokonany w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej lub przedstawiciela poczty protokolarny opis szkody oraz odmowa przyjęcia towaru. W takim przypadku kupujący jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy o zaistniałej sytuacji. – Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
2. Koszty przesłania towaru wolnego od wad pokrywa sprzedawca.
3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez sprzedającego jest załączenie do reklamacji paragonu fiskalnego.lub faktury
4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty ponosi kupujący.
5. Wszelkie spory wynikające w toku postępowania reklamacyjnego strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać na drodze pozasądowych negocjacji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dane klientów sklepu będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży. Będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące ID oraz hasło klienta.
4. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zamówienia bez podania przyczyny.
5. Kupującemu przysługuje w ciągu 10 dni prawo do zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyn.
6. Wszelkie wątpliwości wynikające ze stosowania regulaminu strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze polubownej. W razie wyczerpania drogi polubownej i konieczności prowadzenia postępowania sądowego, właściwy będzie sąd według siedziby pozwanego.
7. W sprawach nieuregulowanych w przedmiotowym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeks cywilny.